Sorszám Magyar név Német név Létezés időtartama Link
1 KOHÁSZAT-KÉMIA-ÁSVÁNYTAN METALLURGIE-CHEMIE-MINERALOGIE 1763-1841 Tovább a tanszék adatlapjára
2 Kohászat-kémia Hüttenwesen-Chemie 1841-1866 Tovább a tanszék adatlapjára
3 Kohászat-kémlészet Hüttenwesen-Probierkunst 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
4 Fémkohászat Metallhüttenwesen 1870-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
5 Vaskohászat-vasgyártás Eisenhüttenwesen 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
6 Fémkohászati enc.-vasöntészet-vasércbeváltás Metallhüttenwesen enz.-Eisengiesserei-Eisenerzeinlösung 1872-1876 Tovább a tanszék adatlapjára
7 Kémia (-fizika) Chemie (-Physik) 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
8 Általános és elemi vegytan Allgemeine Chemie 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
9 Elemző erőműtan-szilárdságtan Mechanik -Festigkeitslehre 1872-től Tovább a tanszék adatlapjára
10 Ásványtan -geológia - paleontológia Mineralogie - Geologie - Paleontologie 1841-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
11 MATEMATIKA-FIZIKA-MECHANIKA MATHEMATIK - PHYSIK-MECHANIK 1765-1866 Tovább a tanszék adatlapjára
12 Matematika-mechanika-általános gépszerkezettan Mathematik-Mechanik-Allgemeine Maschinenlehre 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
13 Mennyiségtan Mathematik 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
14 Elemző erőműtan-szilárdságtan Mechanik-Festigkeitslehre 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
15 (Kémia-)fizika (Chemie-)Physik 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
16 Elemző erőműtan-szilárdságtan Mechanik-Festigkeitslehre 1866-1904 Tovább a tanszék adatlapjára
17 Fizika-elektrotechnika Physik-Elektrotechnik 1904-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
18 Általános és elemi vegytan Allgemeine Chemie 1872-től Tovább a tanszék adatlapjára
19 BÁNYÁSZAT BERGBAU 1770-1866 Tovább a tanszék adatlapjára
20 Bányaműveléstan-bányaméréstan Bergbaukunde-Markscheidekunde 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
21 Bányaműveléstan-ércelőkészítéstan Bergbaukunde-Erzaufbereitungstechnik 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
22 Bányaméréstan-geodézia Markscheidekunde-Geodásie 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
23 Bányagéptan - kohógéptan(-építészet) Bergbaumaschinen-Hüttenmaschinen)(-Baukunst) 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
24 Általános és vasgyári géptan Allgemeine und Eisenhüttenmaschinenlehre 1872-1904 Tovább a tanszék adatlapjára
25 Géptan l. (Általános és vaskohógéptan Maschinenlehre l. (Allgemeine und Eisenhüttenmaschinenlehre) 1904-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
26 Géptan II. (Bányagéptan és fémkohógéptan) Maschinenlehre 11. (Bergbaumaschinen und Metallhüttenmaschinen) 1904-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
27 Építészet Baukunst 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
28 ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA-ÉPÍTÉSZET DARSTELLENDE GEOMETRIE-BAUKUNST 1839-1866 Tovább a tanszék adatlapjára
29 (Bányagéptan-kohógéptan-)építészet Bergbaumaschinen-Hüttenmaschninen-)Baukunst 1866-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
30 Ábrázoló mértan Darstellende Geometrie 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
31 Építészet Baukunst 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
32 Általános és vasgyári géptan Allgemeine und Eisenhüttenmaschinen 1872-1904 Tovább a tanszék adatlapjára
33 ERDÉSZET FORSTWESEN 1846-1872 Tovább a tanszék adatlapjára
34 Erdőrendezéstan Forsteinrichtungslehre 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
35 Erdőhasználattan Forstbenutzungslehre 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
36 Növénytan Pflanzenkunde 1872-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
37 Erdészeti vegytan Forstliche Chemie 1884-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
38 Erdőműveléstan Waldbaukunde 1904-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
39 Erdészeti földméréstan Forstliche Geodásie 1904-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
40 JOG RECHT 1904-1918 Tovább a tanszék adatlapjára
41 BÁNYATISZTKÉPZŐ ISKOLA BERGSCHULE 1735-1770 Tovább a tanszék adatlapjára
42 ERDÉSZETI TANINTÉZET FORSTLEHRANSTALT 1808-1846 Tovább a tanszék adatlapjára
43 Iránytan, Hivatalszervezés, Szabványtan Tovább a tanszék adatlapjára
44 Jog, Nemzetgazdaságtan Tovább a tanszék adatlapjára
45 Számviteltan Tovább a tanszék adatlapjára
46 Jog Tovább a tanszék adatlapjára
47 Életmentés, Közegézségtan Tovább a tanszék adatlapjára


Főoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |