Sorszám Név
85 KALMÁR Tivadar
Életrajzi adatok
Magyarország, 1841
1859-61 között tanult Selmecen erdészetet. 1864-65-ben tanársegéd az erdészeti tanszé­ken. 1869-ben a breznóbányai erdőhivatalnál erdész. 1870-ben Kolozsmonostorban gaz­dasági intézeti tanár. 1873-76 között a sóvári jószágigazgatóságon titkár. 1876-84? kö­zött a szomolnoki erdőhivatalnál erdőmester. 1884?-92-ben a sóvári, 1893-94 között a zsarnócai erdőhivatal vezetője, 1891-től főerdőmester, 1895-1901 között a besztercebá­nyai erdőigazgatóságon főerdőmester. Szépirodalmi művei is jelentek meg.
Forrás: Szinnyei
Tanszék Beosztás Időtartam
ERDÉSZET tanársegéd 1864-1865

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |