Sorszám Név
78 báróJACQUIN Nikolaus Josef
Életrajzi adatok
Leyden, 1727. febr. 16. - Bécs, 1817. okt. 26.
Bölcsészeti, orvosi és természettudományi tanulmányokat folytatott Leuvenben, Leydenben, Párizsban és Bécsben. 1752-től Bécsben orvosi gyakorlatot folytat: 1755-59 között a császár megbízásából közép-amerikai tudományos expedícióban vett részt, majd a schönbrunn-i növénykertet rendezte, s anyagát dolgozta föl. 1763-69-ben a selmeci akadémia első, újonnan szervezett kohászat-kémia-ásványtan tanszékének tanára. 1769-97 között - nyugállományba vonulásáig - a bécsi egyetem növénytani és kémiai tanszékének tanára, több éven át az egyetem rektora. Munkásságáért 1806-ban bárói rangot kapott. Jacquin, alapos előkészületek után, 1764. szept. 1-én kezdte meg előadásait és az akadémia világhírnevét megteremtő kohászati-kémiai laboratóriumi gyakorlatait. Selmecen az ő laboratóriumi oktatási vonalát továbbvivő G. Scopoli és Rupprecht Antal módszereit vették át a világ első műszaki egyetemének, a párizsi École Polytechniquenek megszervezésekor 1794. Előadásainak kéziratát az Orsz. Széchényi Könyvtárban őrzik. A flogisztonelméletet támadó könyvének kísérleteit Selmecen végezte. Botanikai munkásságával a legnagyobbak közé emelkedett, a XVIII. századvégi Bécs leghíresebb tudósának tartották. „Bécs Linné-je” címen emlegették.
Forrás: Magyarországi működésére vonatkozó legfontosabb irodalom: Proszt J: A selmeci bányá¬szati akadémia, mint a kémiai tud. kut. bölcsője hazánkban. Sopron, 1938. Németül is; továbbá a BKO Közl. 9. Bd.; Z dejin vied a techniky na Slovensku 3. 1964; BKL Kohá¬szat 1978.
Tanszék Beosztás Időtartam
KOHÁSZAT-KÉMIA-ÁSVÁNYTAN tanár 1763-1769

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |