Sorszám Név
72 HERRMANN Emil
Életrajzi adatok
Hermann Családtag: H. Hugó testvére, H. Miksa apja
Bánság, Dognácska, 1840. nov. 13. - Budapest, 1925. ápr. 22.
1856-ban a bécsi, 1857-ben a pesti műegyetemen folytatott tanulmányokat. 1859-63-ban a selmeci akadémián tanult bányászatot-kohászatot. Ezután a szélaknai gépészeti felügyelőségen dolgozott. 1866/67. tanévben a leobeni bányászati akadémia bánya- és kohógéptani tanszékén tanársegéd. 1867-től a selmeci akadémián ideiglenes tanársegédként ábrázoló geometriát és erdészeti erőműtant adott elő. 1869-72 között kinevezett tanársegéd a matematika-mechanika-gépszerkezettan tanszéken, ahol 1869-től az akadémián az elsők között ad elő magyar nyelven. 1868 nyarán e célból magyar nyelvet tanul Nagykőrösön. 1872-92 között, az akkor alakult elemző erőműtan-szilárdságtan tanszék, 1892-1902 között az általános és vasgyári géptan tanszék tanára és vezetője. 1889-ben bányatanácsos, 1894-ben főbányatanácsos. 1902-ben vonult nyugdíjba. A gázok termodinamikája és a szilárdságtan területén igen jelentős elméleti és szakirodalmi munkásságot fejtett ki. A magyar nyelvű műszaki mechanikai irodalom úttörője. A gőzgépek és aknakötelek számítását korszerű elméleti alapokra fektette. Hazánkban először ő foglalkozott szakszerűen a hengersorok méretszámításával.
Forrás: Szinnyei; Főisk. Évk. 1924/25; BKL 1925; BKO Közl. 1929; Der Kohlenmarkt Wien­Berlin 1930/83; Vajda: Nagy magyar feltalálók 1958; Műszaki nagyjaink. 5. köt. 1981.
Tanszék Beosztás Időtartam
Bányagéptan - kohógéptan(-építészet) tanársegéd 1867-1868
Matematika-mechanika-általános gépszerkezettan tanársegéd 1869-1872
Elemző erőműtan-szilárdságtan tanár 1872-1892
Általános és vasgyári géptan tanár 1892-1902

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |