Sorszám Név
66 HAIDEGGER Ernő
Életrajzi adatok
Nagybecskerek, 1888 - Budapest, 1945
gépészmérnök, m. kir. főbányatanácsos, főiskolai tanár. 1905-1907 között a budapesti műegyetem gépészmérnöki karán tanult. Külföldön szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1913-16-ban adjunktus a selmeci főiskola fizika-elektrotechnika tanszékén. Közben másfél esztendeig katonai szolgálatot teljesített. 1916 után a selmeci bányaigazgatóságon teljesített szolgálatot. 1921-től a Város- és községfejlesztő Rt. h. igazgatója, majd a M. Városi Bank Rt. műszaki igazgatója. 1937-1942? között a Magyar Villamos Művek Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója. 1932-ben a müncheni egyetemen doktorált. 1940-től a budapesti műegyetem magántanára az „Energiapolitika” tárgykörben. 1924-től főbányatanácsos, később kormányfőtanácsos. Az Elektrotechnikai Egyesület alelnöke. Tudományos publikációi az elektromos hálózatok, a vasút villamosításának kérdései mellett főként a magyar energiagazdaság racionalizálásával foglalkoztak. A Farkasréti temetőben nyugszik.
Forrás: Zsámboki László szerk.: Egyetemi bibliográfia. 1., A Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága, 1735-1918. Miskolc, 1983. ; http://real-d.mtak.hu/658/37/Ferkai_Moln%C3%A1r_Farkas_%C3%A9rtekez%C3%A9s_2011.pdf ; http://epa.oszk.hu/00000/00003/00030/adattar.html
Tanszék Beosztás Időtartam
Fizika-elektrotechnika adjunktus 1913-1916

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |