Sorszám Név
31 DELIUS Christof Traugott
Életrajzi adatok
Sachsen-Anhalt, Wallhausen Helme, 1728 - Firenze , 1779. jan. 21.
A wittenbergi akadémián jogot, majd 1751-53-ban a selmeci bányaiskolán bányászatot-kohászatot tanult. 1753-56 között gyakornokként bányafőfelőr a selmeci és a szomolnoki kincstári bányászatnál. 1756-1770 között a bánsági kincstári bányászatnál szolgált: 1756-60-ban Oravicán kerületi bányamérő Markscheider és az ottani bányaiskola tanára, 1760-61-ben h. bányamester, 1761-64-ben pedig bányamester Dognácskán, 1764-ben kerületi főbányamester Oravicán, majd 1764-70-ben a bánsági bányaigazgatóság és a bányabíróság ülnöke. 1770-72-ben a selmeci akadémia bányászati tanszékének tanára és vezetője. 1772-79 között a bécsi udvari kamara bányászati és pénzverészeti bizottságán teljesített szolgálatot tanácsosi, majd udvari tanácsosi rangban. 1778. augusztusától Itáliában tartózkodott betegszabadságon. A cs. Academia Leopoldino-Carolina tagja. Az OMBKE 1974-ben emlékérmet alapított tiszteletére. Delius műve az első rendszeres bányaműveléstan, amely a korábbi, empirikus-leíró jellegű művekkel ellentétben a bányászat egészét - a bányászati földtant, a bányaművelést, ércelőkészítést, bányagéptant és bányagazdaságtant - egységes rendszerbe foglalva, a kor tudományos színvonalának megfelelő egzaktsággal tárgyalja. Könyvét a XIX. század közepéig alapvetőnek tartották, nemcsak a német nyelvterületen, hanem Franciaországban is. Geológiai és kohászati munkássága is számottevő. Jelentős érdemeket szerzett, mint a bánya-és kohóügyek egyik legfőbb irányítója, a felsőmagyarországi és szatmári réz- és nemesfémtermelés újjászervezésében 1775-76. 1768-70-ben az ő javaslatára létesült és irányítása alatt épült föl a resicai vasmű.
Forrás: Mihalovits J: Delius Kristóf Traugott vázlatos életrajza és kisebb munkái 1937; BKO Közl. 1937. Acta physico-Medica Academiae caes. Leopoldino-Carolinae 1783; Che¬mische Annalen 1784/1; MMÉE Közl. 1893:358; Főisk. Közl. 1937; Adams: The birth and development of geol. science 1938, 1954; Geod. és Kart. 1957:262; Koch: Geschichte des bergmänn. Schrifttums 1963; Freiberger Forschungshefte D 50, 1965; Der Anschnitt 1967 3, 4,1979 /5; Butkovic: História slov. drahého opálu z Dubnika 1970; Zbornik Slo
Tanszék Beosztás Időtartam
BÁNYÁSZAT tanár 1770-1772

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |