Sorszám Név
229 WALEK Károly
Életrajzi adatok
Pécs, 1878. szept. 13. - Sopron, 1952. szept. 3.
1897-1900 között tanult Selmecen. 1903-ban szerzett bányamérnöki oklevelet. Gyakor­noki idejét a nagybányai kincstári bányászatnál töltötte. 1902-1952 között a mennyi­ségtan tanszék oktatója Selmecen és Sopronban: tanársegéd, adjunktus 1908, tanár 1919. 1910-től a tanszék vezetője. 1904-1907 között állami ösztöndíjjal a müncheni egyetemen tanult matematikát, s ugyanitt 1907-ben doktori címet szerzett. Az 1922/24, az 1925/27, és az 1932/34. tanévekben a bányamérnöki osztály, az 1935/36. tanévben a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékánja. 1935-38-ban az OMBKE alelnöke. Elméleti munkásságot főleg az alkalmazott matematika területén fejtett ki. Kiváló peda­gógus volt, félévszázados oktatói tevékenysége során mérnöknemzedékeket nevelt föl. 1918 után is publikált.
Forrás: BL 1952.
Tanszék Beosztás Időtartam
Mennyiségtan 1902-1918

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |