Sorszám Név
228 WAGNER Vilmos
Életrajzi adatok
Besztercebánya, 1839. ápr. 25. - Zólyombrezó, 1900. jan. 18.
1859-63-ban tanult Selmecen bányászatot-kohászatot. 1863-66-ban a nagybányai kincs­tári bányászatnál gyakornok. 1866/67. tanévben tanársegéd az akadémia bányagéptan-ko­hógéptan-építészet tanszékén. 1867-ben Nagybányán gépfelügyelősegéd, 1869-ben a má­ramarosszigeti bányaigazgatóságon építész. 1873-79-ben a minisztérium erdészeti osztá­lyán gépészeti és építészeti főmérnök. 1879-81-ben bányatanácsos Máramarosszigeten. 1881-85-ben műszaki felügyelő a minisztérium központi vasműigazgatóságán. 1885-97 között a zólyombrezói kincstári vasművek igazgatója hivatalfőnök, 1889-től főbánya­tanácsos. 1897-1900 között a pénzügyminisztériumban a kincstári vasművek igazgatója, miniszteri tanácsos, osztályfőnök. 1898-1900 között a kincstári államvasúti gépgyár és a diósgyőri vasgyár igazgatói teendőit is ellátta. Működése során jelentős érdemeket szerzett az állami vasgyárak, elsősorban a zólyom­brezói vasművek korszerűsítésében és nagyarányú fejlesztésében.
Forrás: BKL 1900.
Tanszék Beosztás Időtartam
Bányagéptan - kohógéptan(-építészet) tanársegéd 1866-1867

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |