Sorszám Név
215 TOMASOVSZKY Lajos
Életrajzi adatok
Tomasowsky Családtag: T. Imre testvére
Tiszaújlak, 1869 - Sopron, 1944. dec. 6.
1888-91 között tanult Selmecen. 1894-ben a fémkohászati szakon tett államvizsgát. Gya­kornoki idejét a fernezely-i kohónál töltötte. 1892-93-ban a fémkohászat és fémkohóte­lepek tervezése, 1893-95-ben az általános és elemi vegytan tanszéken tanársegéd. Ezután a körmöci főkémlőhivatalnál, majd 1897-től a nagybányai vegyelemző hivatalnál segéd­mérnök, mérnök. 1902-1927 között oktató Selmecen és Sopronban a bányavegytan, ké­sőbb általános kémia tanszéken: adjunktus, tanár 1909, majd 1916-tól a tanszék veze­tője. 1927-ben vonult nyugdíjba. Az 1922/23. és az 1925/26. tanévben a kohómérnöki osztály dékánja. A soproni bombázások során halt meg.
Forrás:
Tanszék Beosztás Időtartam
Fémkohászat tanársegéd 1892-1893
Általános és elemi vegytan tanársegéd 1893-1895
Általános és elemi vegytan adjunktus, majd tanár 1902-1918

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |