Sorszám Név
203 SZELLEMY Géza
Életrajzi adatok
Szellemfy Geyza
Bars, Nemeskosztolány, 1849. máj. 8. - Nagybánya, 1909. okt 17.
1868-72-ben tanult Selmecen bányászatot-kohászatot. Rövid üzemi gyakorlat után ta­nársegéd az akadémia általános és vasgyári géptan tanszékén 1872-75. 1875-1909 között a nagybányai bányaigazgatóság üzemeinél teljesített szolgálatot: kezdetben Kapnikbányán mérnök, 1885-től Ó-Radnán bányahivatali főnök, 1896-tól bányamérnök­ségi főmérnök, 1900-tól a bányaigazgatóság főmérnöke. 1907-től bányatanácsos. A szatmári ércbányászat kiváló ismerője: munkái mind geológiai, teleptani, mind pedig történeti szempontból alapvetőek. - Több cikke és szépirodalmi írása jelent meg helyi lapokban.
Forrás: Szinnyei; Föld. Közl. 1909; Jó Szerencsét! 1909; BKL 1910.
Tanszék Beosztás Időtartam
Általános és vasgyári géptan tanársegéd 1872-1875

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |