Sorszám Név
202 SZÉKI János
Életrajzi adatok
Stiglincz
Pest, Szada, 1879. márc. 30. - Budapest, 1952. nov. 14.
1898/99-ben a budapesti műegyetemen tanult, 1899-1902 között a selmeci akadémia hallgatója. 1904-ben fémkohómérnöki oklevelet szerzett. Gyakornoki idejét a kapnik­bányai és az alsó-fernezely-i kohászatnál töltötte. 1904-1913-ban a zalatnai kincstári fémkohónál segédmérnök, 1910-től mérnök. 1913-52 között a fémkohászattani tanszék tanára és vezetője Selmecen és Sopronban. Az 1923/24. és az 1926/27. tanévekben a ko­hómérnöki osztály, az 1936/37. tanévben a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékánja. 1952-ben a műszaki tudományok doktora. Több külföldi tanulmányutat tett. Számos hazai és külföldi szabadalmat dolgozott ki fémkohászati, valamint barnaszenek kokszosításával kapcsolatos eljárásokra. Négy évtizedes oktatói működése során kohó­mérnökök nemzedékeit nevelte föl. 1914-1950 között az Ifjúsági Segélyező Egyesület tanárelnökeként rendkívül sokat tett az ifjúság szociális körülményeinek javítása érdeké­ben. Szakirodalmi munkásságának java 1918 utánra esik.
Forrás: Soproni Szle 1955; KL 1959. 544-545, 556-561. p; A szénkémiai kutatások magyar úttörői. Bp. 1970; BKL Kohászat 1971. 481-490. p; OMBKE Jub. Évk. 1892-1972; NME Közl. II. Kohászat, 24. köt. 2. füz. Széki-emlékfüzet.
Tanszék Beosztás Időtartam
Fémkohászat tanár 1913-1918

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |