Sorszám Név
175 SCHELLE Róbert
Életrajzi adatok
Szepes, Poprádfelka, 1851. ápr. 11. - Budapest, 1925. júl. 31.
1870-74-ben tanult Selmecen bányászatot-kohászatot. 1874-ben a selmeci vegyelemző hivatalban gyakornok, majd katonai szolgálata alatt a bécsi műegyetemen tanul kémiát és ásványtant. 1875-78-ban tanársegéd az akadémia általános és elemi vegytani tanszé­kén. 1878-ban a körmöci pénzverő hivatalnál aranyvállató ellenőr, majd a selmeci kohó ellenőre. 1881-1888 között a selmeci bányaigazgatóság vegyelemzője. 1887-88-ban ál­lami kiküldetésben a heidelbergi és az aachen-i egyetemek laboratóriumában dolgozik, majd megtekint számos kohászati és kémiai üzemet Németországban, Belgiumban, Auszt­riában stb. 1888-1918 között a selmeci akadémia tanára: 1888-92-ben a fémkohászat és fémkohótelepek tervezése, 1892-től az általános és elemi 1904-től bánya- vegytani tanszék vezetője. 1904-től főbányatanácsos, 1918-tól miniszteri tanácsos. 1916-ban vo­nult nyugalomba. Nemzetközileg elismert eredményeket ért el a réz ezüsttelenítése, az ón elektrolízissel való meghatározása és a tiszta tellúr előállítása területén. Elsősorban az ő érdeme, hogy 1912-ben világszínvonalon álló kémiai laboratóriumot kapott a selmeci akadémia.
Forrás: Főisk. Évk. 1924/25; BKL 1925; Vajda: Nagy magyar feltalálók, 1958.
Tanszék Beosztás Időtartam
Általános és elemi vegytan tanársegéd 1875-1878
Fémkohászat tanár 1888-1892
Általános és elemi vegytan tanár 1892-1918

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |