Sorszám Név
171 RUSSEGGER Josef
Életrajzi adatok
Salzburg, , 1802. nov. okt? 18. - Selmecbánya, 1863. jún. 20.
1822-25 között tanult Selmecen bányászatot-kohászatot. 1825-35-között ausztriai kincs­tári bányáknál dolgozott, 1831-tő1 bányamesteri beosztásban Mühlbach, Böckstein. 1835-41-ben bányászati-geológiai céllal expedíciót vezetett Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, majd beutazta Európa szinte valamennyi országát. 1841-42-ben bányatanácsos a bécsi udvari kamaránál. 1843-ban Olaszországba utazik. 1843-46-ban a hall-i bányake­rület Ausztria aligazgatója. 1846-50 között a vielicskai sóbányászat Osztrák-Lengyel­ország vezetője, 1850-63-ban az alsómagyarországi selmeci bányakerület igazgatója, korábban, majd később ismét: főkamaragróf, miniszteri tanácsos. Hivatalánál fogva ez időben a selmeci akadémia igazgatója. 1848-tól a bécsi tudományos akadémia levelező tagja. Lovagi címet kap a görög királytól 1839, majd az osztrák császártól 1852. Tizenhárom évi magyarországi működése alatt jelentősen korszerűsítette a Selmec környéki kincstári bányászatot és kohászatot. A rhónici vasgyártás föllendítése is neki kö­szönhető. A bányászati-kohászati felsőoktatás megreformálásának kezdeményezője. Utazásaival európai hírnévre tett szert.
Forrás: Jb. für Berg- und Hüttenmann 1848 Wien; ÖZBH 1863; Jb.GRA 1863; Faller 269-271; Wurzbach; Almanach für k. k. Akad. der Wissen. zu Wien. 1864.
Tanszék Beosztás Időtartam
Nincs találat

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |