Sorszám Név
170 RUPRECHT Antal
Életrajzi adatok
Szomolnok, 1748. nov. 14. - Bécs, 1811-1814 között
1772-75 között tanult Selmecen bányászatot-kohászatot. 1777-ben a freibergi akadémiára iratkozott. 1775-79 között kincstári ösztöndíjjal hosszabb időt töltött külföldön, közben Stockholmban T. Bergman-nál. 1779-92-ben a kohászat-kémia-ásványtan tan­szék tanára és vezetője a selmeci akadémián. 1792-től a bécsi udvari kamaránál bányata­nácsos, majd udvari tanácsos, a birodalmi bányászati-kohászati ügyek felügyelője. 1802-ben nyugalomba vonult. 1811-ben Bécsben élt. Redukciós kísérleteiről az 1780/90-es években széleskörű vita folyt az európai szakiroda­lomban. Müller Ferenccel kialakult vitája vezette Müllert a tellúr fölfedezéséhez. R. A. vezette 1786-ban Szklenón a Born-féle amalgamációs eljárás nagyüzemi kísérleteit, s ter­vezte berendezéseit. Részt vett az itt megalakított első műszaki egyesület, a Societät der Bergbaukunde létrehozásában. Ruprecht használt Magyarországon a szakirodalomban először kémiai folyamatok ábrázolására reakciósémákat.
Forrás: Wurzbach; Proszt: A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tud. kut. bölcsője ha­zánkban. Sopron, 1938; Annals of Science 1975. 305-340; Herčko, I: Z dejin geologi­ckych vied na Slovensku. Banska Štiavnica, 1981.
Tanszék Beosztás Időtartam
KOHÁSZAT-KÉMIA-ÁSVÁNYTAN tanár 1779-1792

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |