Sorszám Név
149 PEITHNER Johann Thaddeus
Életrajzi adatok
CsehországGottesgab, 1727.ápr. 8. - Bécs, 1792. jún. 22.
A prágai egyetemen tanult bölcsészetet, s szerzett doktorátust. Ezután Prágában, a cseh­országi legfelső bányászati és pénzverészeti hivatalnál lép kincstári szolgálatba, ahol - néhány év után - a hivatal több évszázados iratanyagának rendezésével bízták meg. 1763-72 között a prágai egyetemen létesített bányászati-bányajogi tanszék tanára. 1772-77 között a selmeci akadémia bányászati tanszékének tanára, bányatanácsosi rangban. 1777-91-ben a bécsi bányászati és pénzverészeti udvari kamaránál udvari tanácsos. 1791-től a birodalom bányászatának-kohászatának főfelügyelője. Peithner 1761-ben készített javaslata indítja el a felsőfokú bányászati-kohászati képzés megszervezését, melynek eredményeként 1763-ban Selmecen megalapítják az akadémia első tanszékét. A prágai bányászati tanszék, melyen csak elméleti képzés folyt, Peithner Selmecre helyezésével véglegesen meg is szűnt. 1774-76-ban a kincstár megvásárolja az akadémia részére, Peithner rendkívül értékes, alapvető bányászati-kohászati és természet­tudományos műveket tartalmazó, 1392 kötetből álló könyvgyűjteményét. A Peithner-könyvtár vetette meg egyetemünk, ma már világhírűvé vált Selmeci Műemlékkönyvtárá­nak alapját. Számos kiadatlan, kéziratos műve is fönnmaradt.
Forrás: Berg- und Hüttenmänn. Monatshefte 1941; Sbornik Narod. Techn. Musea Praha 1957; Der Anschnitt 1963; Z dejin vied a techniky na Slovensku 4. 1966; BKL Kőolaj és Föld­gáz 1971. 1; BKL Kohászat 1978; Zsámboki L: A Selmeci Műemlékkönyvtár 1976 és Die Schemnitzer Gedenkbibliothek 1978. ; https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Thadd%C3%A4us_Anton_Peithner_von_Lichtenfels
Tanszék Beosztás Időtartam
BÁNYÁSZAT tanár 1772-1777

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |