Sorszám Név
146 PAUER János
Életrajzi adatok
Liptó, Andrásfalva, 1846. dec. 23. - Selmecbánya, 1904. dec. 21.
1865-68-ban tanult, majd szerzett képesítést az eperjesi jogakadémián. 1868-71-ben a selmeci akadémián hallgatott bányászatot-kohászatot. 1871-72-ben bányaesküdt az ora­vicai bányakapitányságon. 1872-ben bírói államvizsgát tett. 1873-1904 között az akadé­mia titkára és rendkívüli tanára, 1904-ben, az akkor szervezett jogi tanszék vezetője. Három évtizedes tanári működése alatt jogi, pénzügyi és gazdaságtani tárgyak sorát adta elő. Hivatalánál fogva az akadémiai könyvtár vezetését is ő látta el. Összeállította az aka­démia történetét. Rendszerezte és katalogizálta az akadémiai könyvtár állományát, s több kötetben nyomtatásban is közreadta katalógusát.
Forrás: Vadas; Szinnyei; BKL 1905/1.
Tanszék Beosztás Időtartam
Jog, Nemzetgazdaságtan előadó 1873-1903
JOG tanár 1904

Adatlap szerkesztése



Főoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |