Sorszám Név
129 MIKOVINY Sámuel
Életrajzi adatok
Nógrád, Abelova, 1700? - Trencsén, 1750. márc. 23.
1721-23-ban a Nürnberg melletti Altdorf egyetemén, 1723-25-ben pedig a jénai egye­temen tanult matematikát és természettudományokat. 1725-től Pozsony vármegye mér­nöke. 1729? -től a bécsi udvari kamara - egyetlen - mérnökeként tevékenykedett, a hadseregben pedig hadmérnök őrnaggyá nevezték ki. 1735-től, az akkor alapított selmeci bányatisztképző iskola első tanáraként a „matematikai tudományok”-at matemati­ka, geometria, mechanika, gépészet, építészet, bánya- és földmérés stb. oktatta, s egy­ben a selmeci főbányagrófság mérnöki munkálatait is tervezte és irányította. Közben, továbbra is, jelentős egyéb irányú mérnöki munkákkal foglalkoztatta az udvari kamara. A tatai-ószőnyi mocsár lecsapolása, postaút-hálózat tervezése, hídépítések, Duna-Tisza-csatorna tervezése, a budai királyi palota átépítése, Buda és Pest ármentesítésének terve stb. A hadi tanács is többször igénybe vette szolgálatait. 1744-45-ben alezredesként részt vett a sziléziai hadjáratban is. A Vág szabályozásának munkálatai közben halt meg Trencsén környékén. A Porosz kir. Tudományos Társaság a berlini tud. akad. tagja 1733-34? -től. A magyar tudományos térképészet megalapítója: első elméleti művelője, s az ország szakszerű térképészeti fölvételének első elkészítője 49 megyei-kerületi térképe ismert. A bányászat-kohászat érdekében végzett munkáiból kiemelhető: a selmeci vízfelfogó rendszer megtervezése és megépítése, az ércelőkészítő gépek hajtóerejének biztosítására; a csurgatókemencék építése és az eljárás meghonosítása Magyarországon; az amalgamá­ciós ércelőkészítés gyakorlati megvalósítása a hazai bányászatban; a váltó vízikerék és egy hidraulikus sajtó-típus föltalálása; a selmeci és a körmöci ércelőkészítőművek teljes rekonstrukciója stb. Hazánkban számos helységben utca őrzi nevét. Az OMBKE 1948-ban emlékérmet alapított tiszteletére.
Forrás: Tárczy-Hornoch A.: Mikoviny Sámuel. . . Sopron, 1938; J. Purgina: Samuel Mikovini. Bratislava, 1958; Bendefy L.: Mikoviny Sámuel megyei térképei 1-2. köt. Bp. 1976; Jelentősebb tanulmányok: Térképészeti Közlöny 1930, 1932, 1934, 1936, 1943, 1950: Főisk. Közl. 1937; Földméréstani Közlemények 1950; Geod. és Kart. 1960, 1975; BKL 1939; BL 1961; BKL Bányászat 1975; BKL Kőolaj és Földgáz 1975; Magyar Tudomány 1976; Búvár 1936; Zbornik Slov. Bansk. Muzea 1937, 1969; Geograficky Casopis 1955, 1958; Kar
Tanszék Beosztás Időtartam
BÁNYATISZTKÉPZŐ ISKOLA tanár 1735-1750

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |