Sorszám Név
120 MÁGÓCSY-DIETZ Sándor
Életrajzi adatok
Dietz
Ungvár, 1855. dec. 7. - Budapest, 1945. febr. 27.
1876-79 között a budapesti egyetemen tanult, s doktorált 1880: növénytan, 1883: bölcselet. 1880-ban természetrajz-kémiai, 1883-ban földrajzi középiskolai tanári képesítést szerzett Budapesten. 1879-80-ban a selmeci akadémia, 1880-1888-ban a budapesti egyetem növénytani tanszékén tanársegéd. 1888-97 között középiskolai tanár Budapesten. 1897-1928 között - nyugdíjba vonulásáig - a budapesti egyetem tanára: 1901-1914-ben a növénytani tanszék, 1914-től az általános növénytani tanszék tanára és vezetője. 1901-től a botanikus kert igazgatója. 1889-ben a budapesti egyetemen magántanári címet szerez. 1897-től az MTA levelező, 1908-tól rendes, 1937-től tisztelet tagja. A Gyógyszerészettudományi Társaság elnöke. A kertészeti egyesület alapító tagja 1885. 1886-87-ben és 1895-ben európai országokban tett hosszabb tanulmányutat. A növényfejlődéstan, a növényélettan és az erdészeti növénytan kimagasló művelője volt. Számos apró közleménye is megjelent szakfolyóiratokban. Cikkei jelentek meg helyi és országos lapokban.
Forrás: Botanikai Közlemények 1954.
Tanszék Beosztás Időtartam
Növénytan tanársegéd 1879-1880

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |