Sorszám Név
100 KÖVESSI Ferenc
Életrajzi adatok
Bihar, Érolaszi, 1875 - Budapest, 1945. jan. 13.
biológus, egyetemi tanár, agrármérnök, fiziológus, felügyelő, erdőhivatali tisztviselő. 1891-94 között a debreceni gazdasági tanintézetben, 1894-95-ben a budapesti felsőbb szőlő és borászati tanfolyamon, 1896-97-ben a budapesti egyetem bölcsészeti karán ta­nult. 1901-ben a Sorbonne-on doktorált. 1895-97-ben a földművelésügyi minisztériumban teljesített szolgálatot, 1897-1901 között tanulmányutat tett Európa számos orszá­gában, 1901-től szőlészeti és borászati felügyelő. 1904-1934 között Selmecen és Sop­ronban a főiskola növénytani tanszékének, 1934-től a budapesti műegyetem növény­élettani és növénykórtani tanszékének tanára és vezetője. 1939/40-ben a mezőgazdasá­gi és állatorvosi kar dékánja. Pályája kezdetén főleg szőlészeti kérdésekkel, később pedig elméleti biológiai kutatások­kal, illetve növényfiziológiával és mikrobiológiával foglalkozott. Az életjelenségek lefo­lyásának matematikai összefüggéseit kutatta.
Forrás: EL 1904; Agrártudományi Szle.1947; Rapaics Rajmund: A magyar biológia története. Bp. 1953.
Tanszék Beosztás Időtartam
Növénytan tanárhelyettes, majd tanár 1904-1918

Adatlap szerkesztéseFőoldalra | Vissza a névsorra | Vissza a tanszékek listájára | Keresés névre | Új adatlap felvitele

| Névsor ABC | Lapozás |